Ekonomitjänst i Strängnäs AB  
 

 

EKONOMITJÄNST i Strängnäs AB är en mindre redovisningsbyrå inriktad på småföretag.
Vi erbjuder tjänster inom ekonomi, redovisning, bokslut, analys och rådgivning
till företag, bostadsrättsföreningar m.fl. Vi arbetar i nära samarbete med kunder för att snabbt nå
den bästa lösningen för kunden.

Vi är ett företag med 5 medarbetare. Verksamma i Strängnäs, sedan 1993.
Christer Josefsson, Susanne Almqvist, Göran Andersson, Karin Hallberg och Eva Gustafsson
Vi har våra lokaler på Järnvägsgatan 4 i Strängnäs.

Vi är i dagsläget tre auktoriserade redovisningskonsulter och en redovisningsassistent.
Våra klienter består normalt av småföretag i en mängd olika branscher. Vi har en viss tyngdpunkt mot lantbruksområdet. Vi har även ett antal förvaltningsuppdrag.
Med småföretag menas 0-5 anställda exklusive ägaren/ägarna.
Ägarens och företagest ekonomi är normalt mycket hårt integrerade.

Du når oss på våra e-postadresser enligt: förnamn @ ekonomitjanst.org

Ex: Christers e-postadress är christer @ ekonomitjanst.org

 
 


EKONOMITJÄNST I STRÄNGNÄS AB
JÄRNVÄGSGATAN 4
64531 STRÄNGNÄS

TEL:0152-19180
FAX:0152-19944

 

srf